S.C. DANICAD S.R.L. & S.C. EUROCAD S.R.L.
RO | EN

Deşeurile metalice se colectează în vederea reciclării fără a ridica probleme deosebite, deoarece filiera: generator (agenţi economici sau persoane fizice) – colector – prelucrător – reciclator este deja creată. Există în România capacităţi suficiente de reciclare a deşeurilor metalice, atât feroase cât şi neferoase, care pot absorbi întreaga cantitate de deşeuri metalice potenţial colectabile.
În cazul fierului vechi, interesul pentru activitatea de reciclare este influenţat direct de cererea de oţel şi de preţul fierului vechi, inferior celui al minereului de fier.
În afara economiilor la materia primă, prin utilizarea fierului vechi în locul minereului la producerea oţelului, se obţin importante reduceri la consumul de energie şi apă, precum şi a gradului de poluare.
În întreaga lume, dar şi în România, se manifestă o puternică tendinţă de extindere a procedeului electric de producere a oţelului – care se realizează exclusiv pe baza fierului vechi.
Principalele surse de fier vechi din România sunt: din activităţile de producţie; din activităţile de reparaţii şi întreţinere; din dezmembrări utilaje şi instalaţii; de la populaţie.
Compania noastră, S.C. EUROCAD S.R.L, societate cu capital integral românesc, este o recunoscută pe plan local pentru promptitudinea şi profesionalismul personalului. Încă de la înfiinţare, ne-am propus să oferim servicii si produse de calitate superioară, care să corespundă exigenţelor clienţilor.
Achiziţionăm şi comercializăm o gamă largă de deşeuri de metale feroase. România este principala noastră piaţă de desfacere. Oferim produse şi servicii cu un raport calitate – preţ foarte avantajos pentru clienţii noştri, bazându-ne pe experienţă, o echipă de profesionişti şi parteneriate solide consolidate în timp.
Dispunem de toate utilajele necesare desfaşurării în cele mai bune condiţii a activităţii de achiziţie-comercializare fier vechi.

ACHIZIŢIONĂM

Achiziţionăm deşeuri de fier vechi, de orice categorie, la preţuri direct negociabile.
Putem asigura transportul pentru cei care solicită acest lucru.
Suntem interesaţi de achiziţionarea fierului vechi în cantităţi mari. Achiziţionăm, de asemenea, fier vechi şi de la populaţie.

VINDEM

Vindem deşeuri de fier vechi (orice categorie şi în orice cantitate). Asigurăm prelucrarea şi transportul deşeurilor feroase.